Teambuilding

Bliv rystet godt sammen med fælles udfordringer i skoven eller hos jer

En af de bedste måder at lære sine kolleger bedre at kende, er gennem fælles aktiviteter, der får alle udenfor deres comfort-zone.

Hos Onkel Toms Klatreskov har vi stor erfaring med at lave forskellige teambuilding-aktiviteter, og vi er klar på at lave et event der passer til netop jeres behov.

Ring eller skriv til os, så laver vi en plan sammen.

Vi tilbyder:

Alt herunder kan kombineres på kryds op tværs efter aftale

Events

Kun hurtigt men sikkert ned fra en bygning eller et træ.

Vi kommer ud og sætter en svævebane op hos jer.

Vi kommer og sætter alt udstyret op og holder styr på sikkerheden.

Samarbejd om byggeriet, og se om den holder på vandet.

Vi har både fysiske poster og en mobil-udgave.

Følg ledetrådene og find skatten.

Teambuilding

Kom ned og mærk jorden i denne klassiske militærøvelse.

Koncentration er vigtigt i denne øvelse.

Balance er vigtigt i denne øvelse.

En klassiker i samarbejdsøvelser der ryster teamet sammen.

Adrenalin og samarbejde når det er bedst.

En samarbejdsøvelse fra den virkelige verden.

Kommunikationen i højsædet.

Hjælp hinanden med at komme til tops.

Det er sværere at bevæge sig samtidig end det lyder.

Kurser

Vi laver træklatre-instruktøruddannelse efter Dansk Træklatreforenings  normer.

Vi uddanner ud fra normer fastsat i samarbejde mellem Sikringsagenten.dk og Kong Italy.

Bliv uddannet i at varetage redninger og instruktion i klatreparker. Kan bruges i alle danske klatreparker.

8 eller 12 timers førstehjælpskursus, med fokus klatre- eller byggerelaterede skader.

Få kompetencer til selv at kunne tage på ture i norden, enten med rygsæk eller fast lejr.

Ture

Vores uddannede instruktører tager jer med en tur på vandet. Kan kombineres med overnatning.

Vores uddannede instruktører tager jer med en tur på vandet. Kan kombineres med overnatning. 

Der er gode muligheder i Norge, på Kullen i Sverige eller på Bornholm, lav en fed tur ud af det.

I Danmark, Sverige eller Norge.

Translate »